โรงเรียนกศน.ตำบลท่าซัก

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลท่าซัก
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ท่าซัก
เขต/อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ krutor@outlook.co.th
เว็บไซต์ -