โรงเรียนกศน.ตำบลนาเคียน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนาเคียน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นาเคียน
เขต/อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ ekk_k2010@yahoo.com
เว็บไซต์ -