โรงเรียนกศน.ตำบลไชยมนตรี

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลไชยมนตรี
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ไชยมนตรี
เขต/อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ p.pudkaew@gmail.com
เว็บไซต์ https://www.facebook.com/profile.php?id=100006765919045