โรงเรียนกศน.ตำบลท่าไร่

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลท่าไร่
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ท่าไร่
เขต/อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ siriratmoonee@gmail.com
เว็บไซต์ -