โรงเรียนกศน.ตำบลท่าวัง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลท่าวัง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ท่าวัง
เขต/อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ nfethawang@gmail.com
เว็บไซต์ -