โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนาแก

ชื่อโรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพนาแก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประเภทโรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพ
แขวง/ตำบล นาคู่
เขต/อำเภอ นาแก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ acnk_2555@hotmail.com
เว็บไซต์ www.nkcc.ac.th