โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

ชื่อโรงเรียน วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประเภทโรงเรียน วิทยาลัยเทคนิค
แขวง/ตำบล บ้านแพง
เขต/อำเภอ บ้านแพง
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ mail@bpt.co.th
เว็บไซต์ WWW.bpt.ac.th