โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม

ชื่อโรงเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประเภทโรงเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ
แขวง/ตำบล ในเมือง
เขต/อำเภอ เมืองนครพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ nkptmc@gmail.com
เว็บไซต์ www.nkptmc.ac.th