โรงเรียนกศน.ตำบลประดาง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลประดาง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ประดาง
เขต/อำเภอ วังเจ้า
จังหวัด ตาก
อีเมล์ sawaddeetrue@gmail.com
เว็บไซต์ -