โรงเรียนกศน.ตำบลนาโบสถ์

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนาโบสถ์
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นาโบสถ์
เขต/อำเภอ วังเจ้า
จังหวัด ตาก
อีเมล์ kaek_ni@hotmail.com
เว็บไซต์ Facebook = กศน.ตำบลนาโบสถ์