โรงเรียนกศน.ตำบลเชียงทอง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเชียงทอง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เชียงทอง
เขต/อำเภอ วังเจ้า
จังหวัด ตาก
อีเมล์ john2518_tasuwan@hotmail.com
เว็บไซต์ -