โรงเรียนกศน.ตำบลแม่กลอง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลแม่กลอง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล แม่กลอง
เขต/อำเภอ อุ้มผาง
จังหวัด ตาก
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -