โรงเรียนกศน.ตำบลแม่ละมุ้ง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลแม่ละมุ้ง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล แม่ละมุ้ง
เขต/อำเภอ อุ้มผาง
จังหวัด ตาก
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://tak.nfe.go.th/gis/tumbon/umphang/t-mearamung/