โรงเรียนกศน.ตำบลแม่จัน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลแม่จัน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล แม่จัน
เขต/อำเภอ อุ้มผาง
จังหวัด ตาก
อีเมล์ kankanitjee_@gmail.com
เว็บไซต์ -