โรงเรียนกศน.ตำบลโมโกร

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโมโกร
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โมโกร
เขต/อำเภอ อุ้มผาง
จังหวัด ตาก
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -