โรงเรียนกศน.ตำบลอุ้มผาง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลอุ้มผาง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล อุ้มผาง
เขต/อำเภอ อุ้มผาง
จังหวัด ตาก
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -