โรงเรียนกศน.ตำบลรวมไทยพัฒนา

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลรวมไทยพัฒนา
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล รวมไทยพัฒนา
เขต/อำเภอ พบพระ
จังหวัด ตาก
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -