โรงเรียนกศน.ตำบลคีรีราษฎร์

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลคีรีราษฎร์
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล คีรีราษฎร์
เขต/อำเภอ พบพระ
จังหวัด ตาก
อีเมล์ okkamnon@gmail.com
เว็บไซต์ -