โรงเรียนกศน.ตำบลช่องแคบ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลช่องแคบ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ช่องแคบ
เขต/อำเภอ พบพระ
จังหวัด ตาก
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -