โรงเรียนกศน.ตำบลพระธาตุผาแดง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลพระธาตุผาแดง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล พระธาตุผาแดง
เขต/อำเภอ แม่สอด
จังหวัด ตาก
อีเมล์ supakon2522@hotmail.com
เว็บไซต์ Facebook = กศน.ตำบลพระธาตุผาแดง