โรงเรียนกศน.ตำบลด่านแม่ละเมา

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลด่านแม่ละเมา
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ด่านแม่ละเมา
เขต/อำเภอ แม่สอด
จังหวัด ตาก
อีเมล์ fay.kobkul@gmail.com
เว็บไซต์ Facebook = กศน ตำบลด่านแม่ละเมา