โรงเรียนกศน.ตำบลมหาวัน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลมหาวัน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล มหาวัน
เขต/อำเภอ แม่สอด
จังหวัด ตาก
อีเมล์ sompoung@hotmail.com
เว็บไซต์ -