โรงเรียนกศน.ตำบลแม่ปะ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลแม่ปะ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล แม่ปะ
เขต/อำเภอ แม่สอด
จังหวัด ตาก
อีเมล์ nong_tippawan2522@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -