โรงเรียนกศน.ตำบลท่าสายลวด

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลท่าสายลวด
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ท่าสายลวด
เขต/อำเภอ แม่สอด
จังหวัด ตาก
อีเมล์ a055534247@hotmail.com
เว็บไซต์ -