โรงเรียนกศน.ตำบลแม่กาษา

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลแม่กาษา
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล แม่กาษา
เขต/อำเภอ แม่สอด
จังหวัด ตาก
อีเมล์ loopang_koong@hotmail.com
เว็บไซต์ -