โรงเรียนกศน.ตำบลแม่ตาว

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลแม่ตาว
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล แม่ตาว
เขต/อำเภอ แม่สอด
จังหวัด ตาก
อีเมล์ tang-m01987@hotmail.com
เว็บไซต์ facebook=กศน.ตำบลแม่ตาว