โรงเรียนกศน.ตำบลพะวอ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลพะวอ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล พะวอ
เขต/อำเภอ แม่สอด
จังหวัด ตาก
อีเมล์ nuynut87@hotmail.com
เว็บไซต์ -