โรงเรียนกศน.ตำบลแม่กุ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลแม่กุ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล แม่กุ
เขต/อำเภอ แม่สอด
จังหวัด ตาก
อีเมล์ banyat_2522@hotmail.com
เว็บไซต์ -