โรงเรียนกศน.ตำบลแม่สอด

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลแม่สอด
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล แม่สอด
เขต/อำเภอ แม่สอด
จังหวัด ตาก
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -