โรงเรียนกศน.ตำบลแม่อุสุ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลแม่อุสุ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล แม่อุสุ
เขต/อำเภอ ท่าสองยาง
จังหวัด ตาก
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -