โรงเรียนกศน.ตำบลแม่หละ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลแม่หละ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล แม่หละ
เขต/อำเภอ ท่าสองยาง
จังหวัด ตาก
อีเมล์ janesaikaew@hotmail.com
เว็บไซต์ -