โรงเรียนกศน.ตำบลแม่สอง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลแม่สอง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล แม่สอง
เขต/อำเภอ ท่าสองยาง
จังหวัด ตาก
อีเมล์ battlefield_kp@hotmail.com
เว็บไซต์ -