โรงเรียนกศน.ตำบลแม่ต้าน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลแม่ต้าน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล แม่ต้าน
เขต/อำเภอ ท่าสองยาง
จังหวัด ตาก
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -