โรงเรียนกศน.ตำบลพระธาตุ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลพระธาตุ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล พระธาตุ
เขต/อำเภอ แม่ระมาด
จังหวัด ตาก
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -