โรงเรียนกศน.ตำบลสามหมื่น

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลสามหมื่น
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล สามหมื่น
เขต/อำเภอ แม่ระมาด
จังหวัด ตาก
อีเมล์ tadrungruang@gmail.com
เว็บไซต์ -