โรงเรียนกศน.ตำบลแม่ตื่น

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลแม่ตื่น
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล แม่ตื่น
เขต/อำเภอ แม่ระมาด
จังหวัด ตาก
อีเมล์ Jedin11@gmail.com
เว็บไซต์ -