โรงเรียนกศน.ตำบลขะเนจื้อ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลขะเนจื้อ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ขะเนจื้อ
เขต/อำเภอ แม่ระมาด
จังหวัด ตาก
อีเมล์ pooyfay@7853gmail.com
เว็บไซต์ -