โรงเรียนกศน.ตำบลแม่จะเรา

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลแม่จะเรา
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล แม่จะเรา
เขต/อำเภอ แม่ระมาด
จังหวัด ตาก
อีเมล์ koonhankra@hotmail.com
เว็บไซต์ -