โรงเรียนกศน.ตำบลแม่ระมาด

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลแม่ระมาด
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล แม่ระมาด
เขต/อำเภอ แม่ระมาด
จังหวัด ตาก
อีเมล์ misaem_555@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -