โรงเรียนกศน.ตำบลวังจันทร์

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลวังจันทร์
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล วังจันทร์
เขต/อำเภอ สามเงา
จังหวัด ตาก
อีเมล์ onee1234@hotmail.com
เว็บไซต์ -