โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านนา

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบ้านนา
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บ้านนา
เขต/อำเภอ สามเงา
จังหวัด ตาก
อีเมล์ banna_aod@hotmail.com
เว็บไซต์ -