โรงเรียนกศน.ตำบลย่านรี

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลย่านรี
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ย่านรี
เขต/อำเภอ สามเงา
จังหวัด ตาก
อีเมล์ rot-chay@hotmail.com
เว็บไซต์ -