โรงเรียนกศน.ตำบลยกกระบัตร

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลยกกระบัตร
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ยกกระบัตร
เขต/อำเภอ สามเงา
จังหวัด ตาก
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -