โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งกระเชาะ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลทุ่งกระเชาะ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ทุ่งกระเชาะ
เขต/อำเภอ บ้านตาก
จังหวัด ตาก
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -