โรงเรียนกศน.ตำบลเกาะตะเภา

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเกาะตะเภา
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เกาะตะเภา
เขต/อำเภอ บ้านตาก
จังหวัด ตาก
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -