โรงเรียนกศน.ตำบลตากตก

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลตากตก
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ตากตก
เขต/อำเภอ บ้านตาก
จังหวัด ตาก
อีเมล์ pangshaba@hotmail.com
เว็บไซต์ -