โรงเรียนกศน.ตำบลแม่สลิด

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลแม่สลิด
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล แม่สลิด
เขต/อำเภอ บ้านตาก
จังหวัด ตาก
อีเมล์ ban_bantak63120@hotmail.com
เว็บไซต์ -