โรงเรียนกศน.ตำบลสมอโคน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลสมอโคน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล สมอโคน
เขต/อำเภอ บ้านตาก
จังหวัด ตาก
อีเมล์ Chotphisut@hotmail.com
เว็บไซต์ -