โรงเรียนกศน.ตำบลตากออก

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลตากออก
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ตากออก
เขต/อำเภอ บ้านตาก
จังหวัด ตาก
อีเมล์ nalampang_st@hotmail.com
เว็บไซต์ -