โรงเรียนกศน.ตำบลตลุกกลางทุ่ง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลตลุกกลางทุ่ง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล วังประจบ
เขต/อำเภอ เมืองตาก
จังหวัด ตาก
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -